osłonić się


osłonić się
osłonić się {{/stl_13}}{{stl_17}}ZOB. {{/stl_17}}{{stl_7}}osłaniać się {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • osłaniać się – osłonić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} osłaniać, ochraniać samego siebie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Osłaniał się rękami przed ciosem. Osłoniła się peleryną przed deszczem. Osłonić się przed cudzym wzrokiem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • osłaniać — ndk I, osłaniaćam, osłaniaćasz, osłaniaćają, osłaniaćaj, osłaniaćał, osłaniaćany osłonić dk VIa, osłaniaćnię, osłaniaćnisz, osłoń, osłaniaćnił, osłaniaćnięty 1. «okrywać, zakrywać czymś, zabezpieczać od czegoś, czynić coś niewidocznym» Drzewa… …   Słownik języka polskiego

  • zastawić — dk VIa, zastawićwię, zastawićwisz, zastawićstaw, zastawićwił, zastawićwiony zastawiać ndk I, zastawićam, zastawićasz, zastawićają, zastawićaj, zastawićał, zastawićany 1. «stawiając gdzieś wiele czegoś, zapełnić czymś» Zastawić półkę naczyniami.… …   Słownik języka polskiego

  • okopać — dk IX, okopaćpię, okopaćpiesz, okop, okopaćał, okopaćany okopywać ndk VIIIa, okopaćpuję, okopaćpujesz, okopaćpuj, okopaćywał, okopaćywany 1. «kopiąc wzruszyć, spulchnić i podgarnąć ziemię dookoła czegoś, zwykle wokół uprawianych roślin» Okopać… …   Słownik języka polskiego

  • wiatr — m IV, D. u, Ms. wietrze; lm M. y 1. «poziomy ruch powietrza powstający wskutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego na powierzchni Ziemi; prąd, strumień powietrza» Wiatr północny. Gwałtowny, porywisty, przejmujący, silny wiatr.… …   Słownik języka polskiego

  • odmachać — dk I, odmachaćam, odmachaćasz, odmachaćają, odmachaćaj, odmachaćał, odmachaćany odmachnąć dk Va, odmachaćnę, odmachaćniesz, odmachaćnij, odmachaćnął, odmachaćnęła, odmachaćnęli, odmachaćnięty, odmachaćnąwszy odmachiwać ndk VIIIb, odmachaćmachuję …   Słownik języka polskiego

  • osłonięcie — ↨ osłonięcie się n I rzecz. od osłonić (się) …   Słownik języka polskiego

  • oszańcować — dk IV, oszańcowaćcuję, oszańcowaćcujesz, oszańcowaćcuj, oszańcowaćował, oszańcowaćowany «otoczyć, umocnić coś szańcami, usypać szańce dookoła czegoś» Oszańcować zamek. oszańcować się «umocnić swoje stanowisko, obóz itp. szańcami; osłonić się» …   Słownik języka polskiego

  • okryć — dk Xa, okryję, okryjesz, okryj, okrył, okryty okrywać ndk I, okryćam, okryćasz, okryćają, okryćaj, okryćał, okryćany 1. «nakryć z wierzchu albo ze wszystkich stron; osłonić, otulić» Okryć kogoś szalem, chustką, płaszczem. Okrywano róże słomą. ◊… …   Słownik języka polskiego

  • nakryć — dk Xa, nakryćkryję, nakryćkryjesz, nakryćkryj, nakryćkrył, nakryćkryty nakrywać ndk I, nakryćam, nakryćasz, nakryćają, nakryćaj, nakryćał, nakryćany 1. «położyć coś na czymś (na kimś); przykryć, osłonić, otulić» Nakryć dziecko kołderką. Nakryć… …   Słownik języka polskiego